Địa chỉ: Nà Hỳ 1- Nà hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
Ngày ban hành:
29/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực