Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Nà Hỳ 1- Nà hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên